Ogólnopolski Przegląd Sztuki Książki

Magdalena Wosik – kurator główny OPSK

Renata Pacyna – kurator pomocniczy – przewodnicząca jury kwalifikującego OPSK

Jacek Krzysztof Żurek – kurator pomocniczy – projektant ekspozycji OPSK

foto: Andrzej Najder, Mateusz Rzepka