Strefa Subdukcji

Wystawa będąca wynikiem dziesięciu edycji konkursu Wort im Bild, poświęcona jest fotograficznej reprezentacji literatury, stawiając pytania o efekty powstające na styku tych dwóch sztuk. Czy w tej swoistej „strefie subdukcji” może powstać nowa, fototekstualna wartość, czy mimo zwrotu ikonograficznego w kulturze, fotografia zredukowana musi być do roli ilustracyjnej w konfrontacji ze starszą z sióstr? Odpowiedzą na to fotografie 36 artystów, w tym Snezhany von Büdingen, Jareda Raglanda, czy Nicolasa Gaspardela i Pauline Baert, tworzące nową narrację zaproponowaną przez Evę Asaad i Tomasza Padło, kuratorów wystawy.

Organizacja, opieka kuratorska:

Eva Asaad, Tomasz Padło

Wernisaż wystawy 11 października 2021 o godz. 18.00

12-25 października 2021

zdjęcia: Andrzej Najder