Marcin Pawłowski, OKOŁOGRAFIKI

 

Wystawa jest prezentacją kilku cykli pod wspólnym tytułem PROCES, powstałych w ostatnich pięciu latach. Pod względem warsztatowym wszystkie prace są efektem zastosowania trady­cyjnej techniki wklęsłodrukowej akwatinty. W wybranych cyklach jej materii towarzyszy fotografia i skany powszechnie znanych elementów graficznego interfej­su. Są to monoprinty.

Artysta pokaże również dwa obrazy olejne z 1980 roku i trzy prace rysunkowe z 2022 r. które zamykają chronologię dotychczasowego dorobku.

Wernisaż: 3.10.2022 r. godz. 18.00

wystawa czynna do 21.10.2022 w godz. 12-16.00 w dni powszednie