Barbara Janczak – Retroanomalia. Tożsamość kształtowana na styku komunizmu i kapitalizmu.

wernisaż wystawy prac Barbary Janczak 15.07.2022 godz. 19.30

Migawkowe wspomnienia podpowiadają przejściowe krajobrazy. Lodówka stopniowo pokrywa się koronkowym detalem, na słodyczach pojawiają się nowi goście. Meblościanka koronuje się puszkami po Fancie. Początkowo to jedynie artefakty, pamiątki na dowód zetknięcia się z lepszym światem; jak zbłąkane impulsy elektryczne, jaskółki zmieniającego się światopoglądu. Kiedy zawita w głowach na dobre, osiedle zakwitnie na winylowo. Szum z telewizora objaśni nowe reguły gry.

Autorka reprezentuje pokolenie, dla którego lata przemian były pierwszymi zapamiętanymi, formatywnymi, kształtującymi osobowość. Wpływ na ich światopogląd ma właśnie to wrażenie ulotności i przejściowości. Olga Drenda w swojej pracy Duchologia polska opisywała ten okres następująco: „połączenie osobliwości, absurdu, nostalgii i niepokoju jest znajome wielu ludziom, którzy doświadczyli momentu małego końca pewnego świata, entropii na gruzach utopii” (Olga Drenda, Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2016, str. 9).

Prezentowana wystawa to opowieść ani pesymistyczna, ani wesoła. Jest natomiast naznaczona smutkiem i tęsknotą za utraconą niewinnością i optymizmem w patrzeniu na świat, które zbiegło się w czasie z optymizmem wkraczania nowego modelu gospodarki.

 

Wystawa jest formą upublicznienia pracy doktorskiej o tytule: Retroanomalia. Tożsamość kształtowana na styku kapitalizmu i komunizmu, zrealizowanej na Wydziale Sztuki, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Promotorka: prof. UP dr hab. Agnieszka Łukaszewska

Autor zdjęć: Michał Maliński @mlekoyo