EkoPolEx

 
EkoPolEx
 
Konfrontacja współczesnych przejawów sztuki ekologicznie zaangażowanej z postawami artystów tworzących w dobie PRL-u, kiedy pojawiły się pierwsze przejawy tej sztuki (m.in. Plener Ziemia Zgorzelecka ‘71, Osieki ‘73).
 
Prezentowane dzieła kontekstualizują pojęcia bioróżnorodności, transgraniczności, rezyliencji czy sacrum oraz skupiają się na ukazaniu człowieka i jego miejsca w ekosystemie oraz artywistycznym reagowaniu na antropopresję.
 
Dialog dwójki kuratorów reprezentujących spojrzenia historyczki sztuki i geografa pozwala lepiej zrozumieć, w jakim stopniu artyści antycypują przemiany środowiska i potencjalne zagrożenia z nich wynikające.
 
Wernisaż: 31.03.2023r., godz. 17.00, Galeria Podbrzezie, ul. Podbrzezie 3
 
Wystawa czynna do 23.04 w dni powszednie w godz. 12-18