Jan Bujnowski ETER

malarstwo, grafika oraz fotografia

ETER

Wernisaż  wtorek 6.06.2023 o godz. 18.00

Wystawa  w terminie 6-27 czerwca 2023

Galeria czynna codziennie w godz. 12-18.00

„Utracone” grupa The Prezent: Dorota Mytych, Jessica Houston, Marcia Teusink, Tracy Grubbs

grupa The Prezent:
Dorota Mytych, Jessica Houston, Marcia Teusink, Tracy Grubbs
wystawa Utracone
malarska instalacja interaktywna
wernisaż 9 maja 2023 r. o godz. 18.00
spotkanie z artystkami: 11.05.2023 o godz. 11.00
warsztaty malarskie: 10.05. 2023 o godz. 12.00
wystawa trwa do 28.05.2023
czynna codziennie w godz. 12-18.00
Dorota Mytych: Kuratorka wystawy, Artystka
Jessica Houston: Artystka
Marcia Teunsink: Artystka
Tracy Grubbs: Artystka
Nicholas Bartlett: Koncepcja Graficzna i Realizacja
Andrzej Gąsiorowski: Edytor i Oprawa Techniczna
english below

Projekt Utracone grupy artystycznej The Prezent czerpie inspirację z 56 obrazów wydobytych z archiwów polskich muzeów i dóbr ziemskich – artefaktów skradzionych lub zagubionych podczas II wojny światowej. Inspiracją cyklu jest nie tylko sam obraz, ale także jego historia, w tym proces jego zniknięcia i ponownego odkrycia w pamięci zbiorowej. Praca ta splata narrację tworzenia i niszczenia ukazując utracone obrazy, tylko po to, by znowu je zmazać, otwierając drogę dla kolejnego procesu, który jest również metaforą cykliczności życia.

Dzięki współpracy czterech międzynarodowych artystek, Utracone uznaje fakt utraty tych dzieł, jednocześnie podkreślając niezwykłą zdolność sztuki do zapamiętywania, reprezentowania i transformowania kultury. Podwójny akt malowania i wymazywania zachęca widzów do refleksji nad niezliczonymi możliwościami sztuki, by formować się, rozpuszczać i na nowo formować w czasie. Podkreślając inherentną wartość tych twórczych gestów, Utracone postuluje, że tworzenie jest największym darem ludzkości, siłą napędową ciągłej ewolucji naszej wspólnej historii.

Historia Galerii Podbrzezie, jako żydowskiej szkoły rzemieślniczej, a obecnie Uniwersytetu Pedagogicznego, stanowi istotny kontekst dla zaangażowania The Prezent w działanie społeczne i edukację artystyczną. W trakcie trwania wystawy artyści będą prowadzić warsztaty malarskie w galerii, zorganizują publiczny panel dyskusyjny, a także zostawią małe obrazy jako prezenty w miejscach publicznych w całym mieście w ramach swojej misji poszukiwania alternatywnych sposobów obiegu malarstwa w społeczeństwie i celebrowania regeneracyjnej zdolności sztuki.

Looted draws inspiration from 56 paintings unearthed in the archives of Polish museums and estates—artifacts stolen or misplaced during World War II. The source of inspiration for this work lies not solely in the paintings themselves but also in their storied past—the mystery of their vanishing and their subsequent resurrection within the collective memory. Made by the collaborative efforts of four international women artists working together under the name The Prezent, the work weaves a narrative of creation and destruction as it re-presents these lost paintings, only to wipe them away again, clearing the way for the next process.

Looted acknowledges the disappearance and loss of these works while simultaneously highlighting art’s extraordinary ability to remember, re-present, and transform culture. The dual act of painting and erasing invites viewers to reflect on the myriad possibilities of art to form, dissolve, and re-form across time. By emphasizing the intrinsic value of these creative gestures, Looted posits that creativity is humanity’s greatest gift, a driving force in our shared history’s continuous evolution.

 

Galeria Podbrzezie’s history as a Jewish craft school and present-day Pedagogical University offers a resonant context for The Prezent’s commitment to community engagement and art education. During the course of the exhibition, the artists will offer painting workshops in the gallery, hold a public panel discussion, and leave small paintings as gifts in public places throughout the city as part of their mission to find alternative ways for painting to circulate in society and to celebrate art’s regenerative capacity.

foto: Andrzej Najder

EkoPolEx

 
EkoPolEx
 
Konfrontacja współczesnych przejawów sztuki ekologicznie zaangażowanej z postawami artystów tworzących w dobie PRL-u, kiedy pojawiły się pierwsze przejawy tej sztuki (m.in. Plener Ziemia Zgorzelecka ‘71, Osieki ‘73).
 
Prezentowane dzieła kontekstualizują pojęcia bioróżnorodności, transgraniczności, rezyliencji czy sacrum oraz skupiają się na ukazaniu człowieka i jego miejsca w ekosystemie oraz artywistycznym reagowaniu na antropopresję.
 
Dialog dwójki kuratorów reprezentujących spojrzenia historyczki sztuki i geografa pozwala lepiej zrozumieć, w jakim stopniu artyści antycypują przemiany środowiska i potencjalne zagrożenia z nich wynikające.
 
Wernisaż: 31.03.2023r., godz. 17.00, Galeria Podbrzezie, ul. Podbrzezie 3
 
Wystawa czynna do 23.04 w dni powszednie w godz. 12-18

O Wyczekiwaniu

 

O Wyczekiwaniu

„Gdy spora część społeczeństwa uświadamia sobie beznadziejność położenia na tle zawirowań spowodowanych pandemią oraz degradacją planety, poczucie wyczerpania i zapowiedź nowych czasów — niekoniecznie lepszych — są ujmujące. Powszechnie wiadoma potrzeba rewizji stanowisk i podjęcia solidarnych działań w obronie naszego miejsca do życia nie idą w parze z podejmowanymi środkami zapobiegawczymi. Kolejne kongresy i wystąpienia stwarzają głównie złudną fasadę obiegu informacji na temat kryzysów i ich przezwyciężania, a w niewielkim stopniu są planowane tak, by zadbać o skuteczność. Grupa panująca straciła resztki skrupułów i nie waha się podtrzymywać tragiczne w skutkach decyzje. Interes finansowy stał się głównym bodźcem, spychając na dalszy plan polityczne ideały, ekonomiczne koncepcje, racjonalny rachunek zysków i strat oraz, co szokujące, naukową argumentację”. Tak pisał Krzysztof Siatka w swoim tekście zatytułowanym O wyczekiwaniu, w grudniu 2021 roku, opisując kumulację napięcia narastającego w krwioobiegu społeczeństwa, które wyrosło z kryzysów na wielu elementarnych płaszczyznach ludzkiej aktywności. Dwa miesiące później wybuchła wojna w Ukrainie, która pogłębiła pesymistyczną perspektywę spojrzenia na aktualną rzeczywistość i dotychczasowe problemy dodając kolejne traumy. Czy możemy powiedzieć, że doszło do przełomu, czy ciągle trwamy w wyczekiwaniu? Autorzy publikacji i wystawy pod wspólnym tytułem O wyczekiwaniu próbują zmierzyć się z syndromami schyłkowości interpretując coraz bardziej wyraźne kryzysy społeczne, polityczne, klimatyczne, pandemiczne czy religijne.

 

Autorzy fotografii: Beata Długosz, Marzena Kolarz, Michał Łuczak, Jakub Pierzchała

Autorzy tekstów: Bartłomiej Dobroczyński, Krzysztof Siatka

Projekt publikacji towarzyszący wystawie: Katarzyna Wojdyła

 

Wernisaż : 3 marca 2023 o godz. 18.00 w Galerii Podbrzezie

fot. Lizaveta Rusakovich, Bartosz Bytowski

 

Kraków widzi sztukę. Wystawa laureatów Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa to program pomagający rozwinąć warsztat twórczy bądź zrealizować wymarzony projekt poprzez wsparcie finansowe. Stypendia twórcze przyznawane są od 1994 roku to  doskonała promocją dla debiutujących twórców. Wśród laureatów znalazło się dotychczas także wielu uznanych twórców oraz wybitnych osobowości.

Tegoroczni laureaci w dziedzinie sztuk wizualnych oraz intermediów pokażą efekty swojej rocznej pracy w Galerii Podbrzezie w Krakowie w ramach wystawy pt. „Kraków widzi sztukę”.

Artyści:

Mikołaj Czyżowski

Martyna Hołda

Filip Czaja

Małgorzata Łuczyna

Aleksandra Młynarczyk-Gemza

Maria Olbrychtowicz

Marta Romankiv

Olgierd Chmielewski

Xavery Deskur

Leon Daniel Fernandez

Wanda Fik-Pałkowa

Karolina Jarzębak

Marta Kawiorska

Lidiia Kozhevnikova

Piotr Lutyński

Matúš Niemiec

Aleksander Rokosz

Marcin Ryczek

Łukasz Surowiec

Jakub Szachnowski

Anna Sztwiertnia

Natalia Wiernik

Aleksandra Słowińska

Grzegorz Wnęk

 

koordynator: Alicja Panasiewicz

projekt graficzny: Katarzyna Cichecka

współpraca: Weronika Ptak

 

Wernisaż: 2 lutego 2023 (czwartek) o godz. 18.00

Wystawa czynna w dniach: od 2.02.2023 do 24.02.2023 w godz. od 12.00 do 20.00

foto: Andrzej Najder

DIGITAL DETOX’2 – okolice mapy

Wystawa zorganizowana w ramach współpracy pomiędzy
Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
oraz Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego
______
Kurator: Adam Panasiewicz
Identyfikacja i koncepcja wystawiennicza: Przemysław Paliwoda
_______
Artyści:
Kornel Janczy
Przemysław Paliwoda
Adam Panasiewicz – naN group
Alicja Panasiewicz – naN group
Jakub Pierzchała
Agnieszka Łukaszewska
Mateusz Domeradzki
Magdalena Hlawacz
Michał Krawiec
Bartosz Posacki
Paulina Ptaszyńska
_______
W drugiej odsłonie Digital Detox zaproszeni artyści pochylą się nad interpretacją mapy, jako kulturowego fenomenu w kształtowaniu granic reprezentacji, ale również chciałbym, aby odpowiedzieli na zarysowujące się pytanie: – czy obecnie, mapa ma znaczenie względem terytorium?, jako jego symulacja, odwzorowanie, – czy też, mapy odwzorowują terytoria zanikające nie mające odniesienia do naszej Rzeczywistości.
W alegorycznej narracji Baudrillarda znika terytorium, pozostaje tylko mapa – jego symulacja, która w ostateczności też niknie, atrofia terytorium powoduje zanik mapy w kontekście tradycyjnym, pozostaje cyfrowe okno do opowieści o symulowanym Świecie za pośrednictwem mediów. Współczesne oblicze mapy – interfejs ułatwia nawigację, jednak nie sposób jej dotknąć, ukrywa swoją materię na kartach zero – jedynkowych znaków albo w pamięci komputera, jest symulacją symulacji.
Mapa może być wszystkim, planem, topografią, palimpsestem, panopticum, wyobraźnią, a nawet diagramem życia. Może spełniać wielorakie role i funkcje, może być manifestem, diagnozą
społeczną, a nawet wyrazem niezadowolenia neoliberalnym ładem.
Zapraszam artystki i artystów do kreatywnego odkrywania mapy, która mieści się w układzie sprzężonym z mediami, ale może istnieć również, jako samoistny fantazmat. Może warto porównać mapę, jako standardowy system odwzorowań kartograficznych znaczeń z czymś, co wymyka się jej definicji o wymiarze kłącza z rozrośniętą strefą signifié.
_______
wernisaż: 01.12.2022
wystawa 01.12.2022 – 03.01.2023 w godz. 10-16.00 w dni powszednie lub po umówieniu przez funpage Galerii Podbrzezie

zdjęcia: Andrzej Najder

Nostalgia za człowiekiem

ARTYŚCI: Kaitlin Bryson & Saša Spačal, Burton & Nitta, Dunne & Raby, Natalia Kopytko, Magdalena Lazar & Marcin Pazera, Daniel Lee, Cecylia Malik i Matki Polki na Wyrębie, Krzysztof Marchlak, Łukasz Murzyn, Andrzej Najder, Bartosz Zaskórski, Jacek Złoczowski

 

KURATORZY: Rafał Kosewski, Monika Weychert

ARCHITEKTURA WYSTAWY, OPRAWA GRAFICZNA: Anna Zabdyrska

PRODUKCJA: Krzysztof Marchlak

 

Svetlana Boym pisze: Dwudzieste stulecie rozpoczęło się utopią, a zakończyło nostalgią. Optymistyczna wiara w przyszłość wyszła z mody, podczas gdy nostalgia, w lepszych i gorszych czasach, nie straciła powabu, pozostając niepokojąco współczesna. Ta wybitna teoretyczka kultury wskazuje przy tym dwa rodzaje nostalgii: odtwarzającą i refleksyjną. Pierwsza z nich to rodzaj bólu po stracie, świadomość nieodwracalności wprawionych w ruch procesów, kompulsywne wspominanie przeszłości, ujmowanej jako raj utracony. Natomiast druga dąży do odbudowania, kładzie nacisk na nostos – powrót z dalekiej podróży, w trakcie której przewartościowujemy nasze miejsce w świecie. Oba rodzaje nostalgii mają swoje odzwierciedlenie w zaprezentowanych na wystawie pracach. Ich twórcy proponują nam wgląd w różnorodne wizje kryzysu klimatycznego, zawieszone pomiędzy teraźniejszością a przyszłością. Z jednej strony oglądamy pejzaże naznaczone degradacją środowiska i postindustrialnym splinem, z drugiej – doświadczamy rzeczywistości hybrydowej, w której to, co organiczne miesza się z tym, co mechaniczne i cyfrowe. Antycypując dalsze, „postkryzysowe” losy gatunku ludzkiego możemy wyobrazić sobie jego wsteczną ewolucję (powrót do oceanów), ścisłe połączenie ze światem przyrody za pomocą nowych technologii (tworzenie tzw. infrastraktur życia) lub wymarcie i pozostawienie swojego dziedzictwa na łasce sztucznej inteligencji.

Wystawa Nostalgia za człowiekiem to zatem rodzaj refleksji przedtraumatycznej. Przeczucie grożącej nam katastrofy ekologicznej, którą sami wywołaliśmy, tworzy podatny grunt pod różnorodne spekulacje na temat dalszych losów naszego gatunku. Kasandryczne scenariusze jeszcze się nie dokonały. Aby przetrwać, być może warto aktywnie zatęsknić za utraconą częścią człowieczeństwa – za ideami wspólnotowości i opiekuńczości, które przewartościowują nasze dotychczasowe miejsce i znaczenie w globalnym ekosystemie.

 

 27.10 – 18.11. 2022

Wernisaż z oprowadzaniem kuratorskim: 27 października godz. 18.30

Sfinansowano ze środków programu strategicznego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” realizowanego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / Financed by the strategic program “Excellence Initiative – Research University” at the Pedagogical University in Krakow.

Marcin Pawłowski, OKOŁOGRAFIKI

 

Wystawa jest prezentacją kilku cykli pod wspólnym tytułem PROCES, powstałych w ostatnich pięciu latach. Pod względem warsztatowym wszystkie prace są efektem zastosowania trady­cyjnej techniki wklęsłodrukowej akwatinty. W wybranych cyklach jej materii towarzyszy fotografia i skany powszechnie znanych elementów graficznego interfej­su. Są to monoprinty.

Artysta pokaże również dwa obrazy olejne z 1980 roku i trzy prace rysunkowe z 2022 r. które zamykają chronologię dotychczasowego dorobku.

Wernisaż: 3.10.2022 r. godz. 18.00

wystawa czynna do 21.10.2022 w godz. 12-16.00 w dni powszednie

Wiadomość z pokoju obok

Słyszymy tylko to, co mieści się pomiędzy dwudziestoma a dwudziestoma tysiącami herców. Nie zobaczymy ultrafioletu ani podczerwieni, bo wychodzą daleko poza wąski zakres światła widzialnego. Nasze zmysły są bardzo ograniczone, a mimo to, otaczającego nas świata jest za dużo.
Codziennie nadwyrężamy nasze umysły rejestrując rzeczywistość – dźwięki, twarze i zdarzenia, wszystko czym atakuje współczesność. W tej kakofonii, w beznadziejnym trudzie doszukujemy się porządku. Nasze mózgi przychodzą z pomocą. Włączają filtry bezpieczeństwa, które chronią nas przed przeciążeniem. Nie rejestrują wszystkiego, a tylko to, co łatwe i znajome.
Zamykamy się więc w bezpiecznych przestrzeniach – swoich pokojach. Mościmy się w naszych czterech ścianach, które blokują dostęp do myśli i doświadczeń innych, jednocześnie tęskniąc za wspólnym światem, w którym wszyscy możemy się spotkać. Dlatego przykładamy do ściany ucho i wsłuchujemy się w zniekształcone echo.
 
ARTYŚCI:
Matylda Awdziejczyk
Gabriela Chrabąszcz
Klaudia Dziurawiec
Michał Iwański
Gosia Kępa
Maja Korczyńska
Michał Myszkowski
Mariia Mytrofanova
Ola Nenko
Aleksandra Olszar
Laura Radzewicz
Barbara Stańko-Jurczyńska
Jakub Szachnowski
Mati Szczanowicz
 
Organizatorzy:
Kolektyw Rzeczy
Antonina Chmielewska, Mateusz Kordas, Gosia Makocka, Izabela Makocka, Michał Maliński, Szymon Wołek, Ewelina Zając
WERNISAŻ / vernissage: 06.09.2022, 19:00
CZAS TRWANIA / exhibition open: 07.09–23.09.2022
GODZINY OTWARCIA / opening hours: dni robocze 15.00-18.00, weekendy 13.00-18.00